ALBET metal, s.r.o.

  • lehké hliníkové konstrukce
  • ocelové konstrukce
  • hliníkové pláště
  • atypické zámečnické práce

ALBET spol, s.r.o.

  • inženýrská činnost
  • akvizice, investice, pronájem a správa nemovitostí
  • půjčovna a servis stavební mechanizace
 

REFERENCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB

Gravitační splašková síť - Kublovstáhnout jako PDF

Investor / uživatel:
obec Kublov
Objednatel:
STRABAG a.s.
Kontaktní osoba:
Ing.Král
Funkce:
ředitel OZ

Info:
V rámci generální dodávky kompletního odkanalizování obce včetně ČOV fy.STRABAG proběhla formou subdodávky realizace stokových sítí včetně přípojek.
Lokalita je odkanalizována gravitační sítí realizovanou z kameninových trub.
Celkový rozsah dodávky 4020 m stokové sítě + 510m výtlačného řadu