ALBET metal, s.r.o.

  • lehké hliníkové konstrukce
  • ocelové konstrukce
  • hliníkové pláště
  • atypické zámečnické práce

ALBET spol, s.r.o.

  • inženýrská činnost
  • akvizice, investice, pronájem a správa nemovitostí
  • půjčovna a servis stavební mechanizace
 

REFERENCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB

akce objednatel  
akce od roku 2010
Rozšíření parkoviště-obchodní centrum Radotín   
Vodovod a kanalizace Petříkov   
Infrastruktura Křenice   
Dešťová kanalizace v ul. Zborovská, Praha 5   
STL plynovod Šestajovice obec Šestajovice   
Inženýrské sítě - Zličínské zahrady, Praha 5 ČBPS   
RCP Karlín - kompletní infrasruktura IS nového BC - River diamond INSTALEX s.r.o.
akce v letech 2006-2010
Vodovodní a kanalizační síť - Kamenný Přívoz ZEPRIS s.r.o.
Gravitační splašková síť - Kublov STRABAG a.s.   
Infrastruktura BD Sluncové CASTA a.s.
Přeložky IS - PHS Třebonice Navatyp a.s.
Inženýrské sítě - rozšíření autosalonu AUDI - Porsche Praha SWIETELSKY a.s.   
Servisní zásahy - IS objekty DP Praha, Thomayerova nemocnice České teplo a.s.
Kompletní IS - objekt V zahradách Dvořák a.s.
Areálové IS - ZOO Praha - pavilon lachtanů Konstruktiva BRANKO a.s.   
IS nové sídelní lokality - Šafránka Dvořák a.s.
Přípojky IS - TRIANON - Budějovická Spolstav s.r.o.
Přeložka NTL plynovodu a vodovodu DN 300 a DN 400 - Smíchov Konstruktiva KONSIT a.s.
Založení lávky Nová Brumlovka - zajištění IS, vrtané piloty PASSERINVEST gr.
Přípojky IS - objekty Na Dolnici, Háje Architea s.r.o.
Odvodnění ŽST Nymburk - čerpací stanice Firesta a.s.
Přípojky IS - objekt Zelenáčská NAO s.r.o.
BD Štěrboholy - vodovod, kanalizace, komunikace Konstruktiva BRANKO a.s.
Kompletní inženýrské sítě - Zličínský dvůr ČBPS a.s.
Autosalon FREY - Černý most - přípojky a areálové IS, komunikace Konstruktiva BRANKO a.s.
Přípojky IS - objekt Matějská Kališ+Krátkoruký s.r.o.
Infrastruktura průmyslové zóny - vodovod, plynovod, kanalizace, komunikace, VO STRABAG a.s.
Komplení inženýrské sítě - areál Záběhlického zámečku ATEA TZB s.r.o.
Infrastruktura pro 24 BD NORDIA Černošice - IS, komunikace, VO VV real servis s.r.o.
Nová infrastruktura RD - kanalizace, vodovod, komunikace, STL plynovod, VO JAREAL Praha
Riegrovy sady - infrastruktura IS pro novostavby BD ČBPS a.s.
Přípojky IS - nový objekt - Jeseniova II PECHA a.s.
Retenční nádrže dešťových vod, IS - projekt Kateřinky I.G.D.
Infrastruktura RD Březí - vodovodní sítě, páteřní komunikace, STL plynovod, VO I.G.D.
akce v letech 2001-2005
ČOV a I.etpa splašková kanalizace obce Tachlovice obec Tachlovice
Kompletní infrastruktura RD - Řeporyje - Koterovská ul. Archinvest, Kovobrasiv Mníšek a.s.
Kompletní infrastruktura 26 RD (voda, plyn, kanalizace, NN sítě, elektro, komunikace) JAREAL Praha
Rozšíření zastávek MHD - Břevnovský klášter - Praha 6 IREKO stavební s.r.o.
Sídelní infrastruktura - Na Radosti - vodovodní sítě, komunikace, STL plynovod JAREAL Praha
akce do roku 2000
Telefonní síť Žižkov východ Český telecom a.s.
Přístupová optická síť Groš - Praha - UPC, cca 5 km opto sítě UPC a.s.
Telefonní síť Panenské Břežany SPTT Praha o.z.
MTS Karlštejn - telefonní síť - kompletní levobřežní část obce SPTT Praha-region
Telefonní síť Odolená Voda SPTT Praha o.z.
Telefonní síť Košíře TR 430, 434 SPTT Praha o.z.
MTS Tmaň Lounín SPTT Praha-region
Spojovací kabely Ďáblice-Líbeznice-Postřižín SPTT Praha o.z.
Telefonní síť Košíře západ SPTT Praha o.z.
MTS Žebrák - MTTÚ Praha o.z., objem prací cca 5 mil.Kč MTTÚ Praha o.z
MTS Stříbrná Skalice MTTÚ Praha o.z
Obnova telefonní sítě Libčice n.Vltavou SPTT Praha o.z.
MTS Chýně MTTÚ Praha o.z
MTS Komárov - MTTÚ Praha o.z. MTTÚ Praha o.z
Spojovací kabely - Dejvice, Roztoky, Libčice SPTT Praha o.z.
Obnova telefonní sítě Roztoky SPTT Praha o.z.
Telefonní síť Velké Přílepy SPTT Praha o.z.
Vodovodní sítě - výtlačné, distribuční - Řevnice VOK Davle
STL plynovodní síť - Úvaly u Prahy - Skeříkov, Pražská - rozsah cca 3km město Úvaly
VTL přivaděč, regul.st, STL a NTL distribuční plynovody-pekárny ODKOLEK Pekárny ODKOLEK
Vodovodní výtlačný řad - přivaděč DN 200 pro Úvaly u Prahy - město Úvaly město Úvaly
Areálová vodovodní síť - jez Modřany Povodí Vltavy a.s.
Areálový kanalizační systém - připojení na veřejnou síť DDÚ Dobřichovice
Rekonstrukce rybích přechodů - jez Střekov VÚV Podbaba
Kompletní realizace inženýrských sítí - rozvojová zóna Villa Group Dobřichovice sdružení vlastníků
Přestavby a úpravy vodojemů a TS - Čelákovice, Říčany, Radějkovice, Vrátkov VaK Říčany
Kanalizační sítě - staveniště hotelu Sen - Wattimex - Senohraby Watttimex s.r.o.
Splaškové kanalizační sítě - obec Všenory - 1,5km obec Všenory
Splaškové kanalizační sítě - Úvaly u Prahy - rozsah cca 2 km město Úvaly
Splaškové kanalizační sítě - obce Dobřichovice, Lety - cca 2,5 km obec Lety