ALBET metal, s.r.o.

  • lehké hliníkové konstrukce
  • ocelové konstrukce
  • hliníkové pláště
  • atypické zámečnické práce

ALBET spol, s.r.o.

  • inženýrská činnost
  • akvizice, investice, pronájem a správa nemovitostí
  • půjčovna a servis stavební mechanizace
 

REFERENCE POZEMNÍCH STAVEB

Novostavba atypického RD Kosoř – Arch. Pluhař stáhnout jako PDF

Investor / uživatel:
soukromé osoby
Objednatel:
manželé Pluhařovi
Kontaktní osoba:
Arch.Pluhař
Funkce:
investor

Info:
Novostavba atypické rodinné vily respektuje na stísněném pozemku půdorys původního objektu, který musel být vzhledem k zásadním statickým poruchám odstraněn. Stavba je zděná z keramických bloků, stropy jsou realizovány z keramických vložek. Zastřešení objektu tvoří lepené vazníky viditelné jak v rámci fasád tak i v interiéru, podbití tvoří pohledovou část stropů 2.NP a nese střešní PUR systém ISOTEC s černou taškovou krytinou. Objekt je osazen dřevohliníkovými okny, fasádu tvoří lehký provětrávaný plášť s vodorovnými lamelami tepelně opracovaného dřeva ponechaného přírodní patinaci v kombinaci s plochami fasádního systému CEMBONIT. Interiéry zdobí koupelny s velkoplošnými obklady s náročným kamenickým zpracováním hran, dodávka obsahovala i atypické technicky náročné zařizovací předměty. Součástí kontraktu byl i objekt podzemních garáží ze železobetonového monolitu coby součást masivní opěrné stěny na severní hranici parcely.