ALBET metal, s.r.o.

  • lehké hliníkové konstrukce
  • ocelové konstrukce
  • hliníkové pláště
  • atypické zámečnické práce

ALBET spol, s.r.o.

  • inženýrská činnost
  • akvizice, investice, pronájem a správa nemovitostí
  • půjčovna a servis stavební mechanizace
 

REFERENCE POZEMNÍCH STAVEB

Generální dodávka - technologický objekt ČOV v Tachlovicíchstáhnout jako PDF

Investor / uživatel:
obec Tachlovice
Objednatel:
obec Tachlovice
Kontaktní osoba:
M.Mareš
Funkce:
starosta

Info:
Železobetonová spodní stavba objektu, složitě založená ve spodní vodě za pomocí arsenového pažení stavební jámy, tvoří základní technologickou část stavby. Jsou zde umístěny nátoky z potrubí, jímka pro odpadní vody z fekálních vozů, sedimentace, aktivační a usazovací část procesu. Technologie objektů čištění je v nerezovém provedení usazena do betonových jímek.

Horní stavba tvoří technické zázemí pro velín mechanické česle, sklad chemikálií, strojovnu aerace a zázemí obsluhy.
Velikost ČOV : 800 EO
Technologie : ENVI pur